‘Kissenger’, aksesori telefon pintar terbaru yang membolehkan anda bercium bersama teman anda untuk jarak yang jauh.

Hubungan jarak jauh sememangnya suatu perhubungan yang sulit dan menyakitkan, dan kekurangan interaksi fizikal adalah salah satu daripada sebab utama untuk itu. Sebelum ini pasangan hanya dapat berkongsi gambar dan teks untuk melepaskan rindu, tetapi teknologi telah menghasilkan alternatif terbaru bagi menyelesaikan masalah ini. Salah satu contohnya adalah ‘Kissenger’, aplikasi sosial terbaru untuk telefon pintar yang membolehkan pengguna bercium untuk jarak yang jauh.

IKLAN

kissenger2-600x450

Konsep mencium jarak jauh telah menjadi konsep penyelidikan yang menarik lebih sedekad yang lalu. Kissenger dicipta oleh Dr. Hooman Samani, Pengarah AIART Lab (Kepintaran Buatan dan Robotik Laboratory Technology) di Singapura. Ia terdiri daripada dua robot disambung internet dengan bibir silikon besar yang boleh menghantar sentuhan bibir manusia antara satu sama-lain untuk dalam mensimulasikan ciuman antara dua manusia. Samani menyifatkannya sebagai “fizikal antara muka membolehkan komunikasi dalam bentuk ciuman”.

Konsep ini seolah-olah hanya sekadar imaginasi sahaja. Mana mungkin sebuah aksesori mampu menyerupai bibir yang sebenar dan mendapat ciuman yang realistik.