GoodKredit™ Malaysia merupakan perkhidmatan pinjaman mikro jangka pendek yang pertama di dalam negara. Ia merupakan inisiatif bagi membantu rakyat yang memerlukan dana bagi menyelesaikan masalah kewangaan.

Foto: GoodKredit Malaysia

GoodKredit™ Malaysia ini telah di lesenkan di bawah Kredit Komuniti oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan di tadbir di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951.

Foto: GoodKredit Malaysia

GoodKredit™ Malaysia menawarkan pinjaman sebanyak RM1,000 hingga RM10,000. Pinjaman ini di dalam bentuk wang tunai dan dari segi tempoh bayaran balik adalah selama enam, sembilan atau dua belas bulan dengan Kadar Peratusan Tahunan (APR) sebanyak 18 peratus tanpa cagaran atau penjamin.

Foto: GoodKredit Malaysia

Bagi yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada GoodKredit™, ada tiga langkah mudah yang perlu anda lakukan. Pertama anda perlu memuat turun aplikasi GoodKredit™ Malaysia dan daftar akaun anda.

Foto: GoodKredit Malaysia

Kedua anda perlu pilih “Loan” dan lengkapkan maklumat anda. Yang ketiga anda perlu memuat naik dokumen yang diperlukan, selepas anda telah memuat naik dokumen, anda akan menerima emel dari GoodKredit™ selepas permohonan anda diterima.

GoodKredit™ Malaysia di datangi di dalam bentuk aplikasi mudah alih, pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi GoodKredit™ menerusi Google Play Store atau Apple App Store.